LAB030 over werken

LAB030 zijn vier Utrechtse gespreksavonden over het onderwerp 'Stad van iedereen'. Het gaat goed met Utrecht. Keerzijde is dat sommige mensen niet mee kunnen delen in het succes van Utrecht. Op 8 november gaat LAB030 over werken in de stad van iedereen.

Economisch gaat het goed met Utrecht. De stad profiteert van een hoog opgeleide bevolking, een jaarlijkse aanwas van nieuwe studenten, grote onderwijs- en kennisinstellingen en haar centrale ligging in Nederland. Utrecht heeft na Amsterdam de meeste banen. Dat blijkt echter geen garantie voor groei van de werkgelegenheid. Vanavond staan drie elementen centraal:

Als eerste dat niet alle Utrechters makkelijk een baan vinden; Anders dan in Amsterdam profiteren laagopgeleiden in Utrecht weinig van de groei aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. Mogelijk speelt verdringing door studenten met bijbaantjes, in bijvoorbeeld de horeca, een rol? Of zijn er in Utrecht te weinig banen geschikt voor laagopgeleiden? Spelen de effecten van automatisering en robotisering daar een rol in?

Ook zijn er sterke aanwijzingen dat er sprake is van discriminatie. Jongeren met bijvoorbeeld Marokkaanse roots kunnen moeilijker dan andere groepen een stageplaats vinden. Dat is geen beste start op weg naar een baan.

Ten derde beschikken veel jongeren en mensen zonder werk niet over passende kwalificaties. In de zorg, de installatietechniek of de ICT zijn meer vacatures dan voor administratief medewerkers of in de retail. De vraag naar arbeid en het aanbod van afgestudeerden past onvoldoende op elkaar.

Soms resulteren bovenstaande ontwikkelingen in generationele werkloosheid met als gevolg armoede. Hierbij groeien sommige kinderen op in een omgeving waar niemand een volwaardige baan heeft en het hen – en ons als samenleving! – niet een ander perspectief aan te bieden.

Net als in voorgaande edities van LAB030 geven twee experts geven een inleiding; Roderik Ponds, Atlas van Gemeenten, tevens medeauteur PBL rapport 'Verdeelde Triomf' en Mieke Janssen, directeur Art1 MN. Wethouder Kees Diepeveen en een tweede spreker uit de praktijk reflecteren op de inleidingen. Columnisten Marjan Slob (oa de Volkskrant) en Johan Melse (oa filosoof) geven een prikkelende zienswijze op het thema. Vervolgens werkt het publiek in groepen aan mogelijke oplossingen.

Om niet alleen over elkaar maar ook met elkaar te spreken, vragen we alle bezoekers iemand mee te nemen die duidelijk van je verschilt, bijvoorbeeld in opleidingsniveau, inkomen, gezondheid, wereldbeeld, woonbuurt, huidskleur, geloof, culturele achtergrond, opvoeding, etc. Zo maken we van LAB030 een gesprek van en voor iedereen! Meld je aan op www.lab030.nl.

SHARE: